Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Webes adatbányászat gráfelméleti eszközökkel

Megoldandó feladat:

A web által szolgáltatott hatalmas mennyiségű és szabadon hozzáférhető adatnak köszönhetően az utóbbi években az adatbányászat egy új területe alakult ki, a webes adatbányászat. A szakterületen belül vizsgált kérdések jellegétől függően a következő csoportokat különítjük el: web struktúra bányászata, web használat bányászata és web tartalom bányászata. A web felépítésének link-szerkezetéből adódódóan, valamint a weblapokon belüli tartalmak logikai kapcsolódásának modellezése alapján mindhárom fenti kérdéskör esetében a gráfelméleti módszerek egyre nagyobb szerepet kapnak. A fentiekre példa a weblapok téma szerinti kategorizálásában a link-struktúra elemzése, vagy a weblapokon található szöveges információk gráf alapú modellezése és a weblapok hasonlóságának a gráfok hasonlóságán alapuló viszgálata. A diplomamunka/szakdolgozat keretében a fenti problémaosztályohoz tartozó feladatok megoldására szolgáló módszerek hatékony számítógépes implementációját kell megvalósítani és nagy méretű valós adatokon tesztelni.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus, mérnök informatikus BSc, gazdaságinformatikus BSc, valamint programtervező informatikus BSc és MSc hallgatók számára lett kiírva.


.:: Vissza