Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Párosítási problémák gráfokban

Megoldandó feladat:

A párosítási feladatok a gráfelmélet klasszikus témaköréhez tartoznak és széles körű alkalmazást nyertek a kombinatorikus optimalizálás számos területén, többek között ütemezési és hálózattervezési problémák kapcsán. A szakdolgozat/diplomamunka keretében a párosítások néhány közelmúltbeli általánosításával kapcsolatos feladat megoldására szolgáló módszer hatékony számítógépes implementációját kell megvalósítani.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programozó matematikus, programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus vagy informatika tanár szakos hallgató részére lett kiírva.


.:: Vissza