Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Páros munka ütemezési probléma algoritmusai

Megoldandó feladat:

Az ütemezési problémák a kombinatorikus optimalizálás egyik jól ismert területét jelentik. általában az ütemezés célja, hogy adott munkákat ütemezzünk adott gépeken úgy, hogy az utoljára végrehajtandó munka a lehető leghamarabb befejeződjön. A problémának nagyon sokféle változata létezik. A dolgozatban egy viszonylag egyszerűen definiálható változattal kell foglalkozni, amikor a munkák két részből állnak, a részek között x hosszúságú szünettel, és csupán egyetlen gépet használunk. A dolgozatnak ki kell térni a feladat elméleti vizsgálatára, valamint el kell készíteni bizonyos heurisztikus vagy egzakt algoritmusok implementációját, és empirikus módon történő elemzését.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus, mérnök informatikus BSc, programtervező informatikus BSc és programtervező informatikus MSc hallgatók számára lett kiírva.


.:: Vissza