Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Pakolással kombinált szállítástervezés

Megoldandó feladat:

A dolgozatban a jól ismert járműútvonal tervezési probléma (VRP) egy speciális esetét kell vizsgálni, amikor a járműveket a szállítandó tárgyakkal meg is kell pakolni. A pakolás történhet 2 vagy 3 dimenzióban. A munka keretében át kell tekinteni a probléma matematikai modelljét, meg kell ismerni a megoldásra használt legfontosabb algoritmusokat, valamint el kell készíteni egy hatékony heurisztika számítógépes implementációját. Ennek során meg kell valósítani mind a szállítás, mind a pakolás algoritmikus megoldását. A program grafkusan is megjelenítheti a pakolásokat és az útvonal terveket.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus, mérnök informatikus BSc, gazdaságinformatikus BSc, valamint programtervező informatikus BSc és MSc hallgatók számára lett kiírva.


.:: Vissza