Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Optimalizálási problémák a számítógépes biológiában

Megoldandó feladat:

A funkcionális genomikában folyó kutatások számos olyan kérdést vetnek fel, amelyek megoldásához számítógépes módszerek szükségesek. Ezen feladatok egyik nagy csoportja adott feltételek szerinti optimális megoldások keresésével foglalkozik. A diplomamunka/szakdolgozat keretében a fenti témakörhöz kapcsolódó problémák megoldására szolgáló módszerek hatékony számítógépes implementációját kell megvalósítani.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programozó matematikus, programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus vagy informatika tanár szakos hallgató részére lett kiírva.


.:: Vissza