Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Járműütemezési problémák

Megoldandó feladat:

A dolgozatban a járműütemezési probléma (VSP) matematikai modelljének és algoritmusainak áttekintését kell megvalósítani. A járműütemezési probléma célja hogy a városi vagy helyközi közlekedésben menetrend szerint közlekedő járművek számát minimalizáljuk. A dolgozatnak ki kell térni a modellek vizsgálatára, valamint el kell készíteni bizonyos heurisztikus vagy egzakt algoritmusok implementációját, és empirikus módon történő elemzését. A dolgozatban vizsgálni kell a gyakorlati alkalmazások kérdéseit is.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus, mérnök informatikus BSc, gazdaságinformatikus BSc, valamint programtervező informatikus BSc és MSc hallgatók számára lett kiírva.


.:: Vissza