Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Hálózattervezési problémák

Megoldandó feladat:

A kommunikációs hálózatok tervezése kapcsán számos olyan kérdés merül fel, amely a probléma gráfmodelljén egy optimalizációs feladatnak felel meg. Ilyen kérdés például, hogy egy hálózaton belül megtaláljuk azt a minimális méretű részhálózatot, amely még garantálja, hogy adott számú vonal meghibásodása esetén a hálózat tetszőleges két pontja között lehetővé váljon az információáramlás. A diplomamunka/szakdolgozat keretében a fentiekhez hasonló feladatok megoldására szolgáló módszerek hatékony számítógépes implementációját kell megvalósítani.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programozó matematikus, programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus vagy informatika tanár szakos hallgató részére lett kiírva.


.:: Vissza