Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Gráfok vizualizációja

Megoldandó feladat:

A vizualizációs módszerek napjainkban a műszaki, gazdasági és tudományos élet számos területén az adatfeldolgozás és adatelemzés egyik lefontosabb csoportját alkotják. A rendelkezésre álló adatok azonban nagyon gyakran struktúrálatlan formában állnak rendelkezésre, gyakran csak az adatok egymáshoz való viszonya ismert vagy csak ez a szempont alkalmazható az elemzésre. Mivel ezen esetekben a természetes adatmodell a gráf - ahol a csúcspontok az adatokat, az élek pedig az adatok egymáshoz való viszonyát reprezentálják -, gyakran merül fel igényként, hogy a gráfokat olyan módon vizualizálják, ami az adott alkalmazáshoz kapcsolódóan elősegíti az elemzést. Az egyes alkalmazások meghatározzák a vizualizációs módszerekkel szembeni elvárásokat is. A diplomamunka/szakdolgozat keretében a gráfvizualizációs eljárások egy könyvtárát kell kifejleszteni, amelyben az alkalmazási lehetőségek és egyéb paraméterek függvényében lehetőség adódik a gráfok különböző szempontok szerinti megjelenítése.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és ennek alapján egy vizualizációs könyvtár kifejlesztése.

A téma programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus, mérnök informatikus BSc, gazdaságinformatikus BSc, valamint programtervező informatikus BSc és MSc hallgatók számára lett kiírva.


.:: Vissza