Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Globális optimalizálás ipari alkalmazásai

Megoldandó feladat:

Az ipari feladatok számos esetben pontos matematikai modellek felírását, ill. azok megoldását jelentik. Ezek túlnyomó többsége globális optimalizálási problémaként értelmezhető, amelyek megoldása mind formális, mind numerikus szempontból komoly kihívás lehet.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

Angol és magyar nyelvű szakirodalom, aritmetikai és optimalizáló programkönyvtárak.

Elérendő cél:

Egy adott ipari vagy ipari alkalmazással rendelkező probléma és az annak megoldására kiszemelt globális optimalizáló eljárás és elméleti hátterének megismerése, a probléma megoldása elméleti (algoritmusok tervezése és tesztelése) és/vagy numerikus (létező eljárások implementálása, javítása) eszközökkel.

A téma mérnök informatikus BSc és programtervező informatikus BSc hallgatók számára lett kiírva.


.:: Vissza