Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Emberi erőforrások optimális ütemezése

Megoldandó feladat:

A gyakorlati élet számos területén felmerülő probléma az emberi erőforrások optimális ütemezése. A fentiekre jellemző példa a mind elterjedttebbé váló call-centerek műszakbeosztásának automatikus generálása. Ilyen feladatok esetén a törvényi korlátok (pl. a havi munkaidőkeret vagy a műszakok közötti minimális pihenőidő betartása stb.) mellett számos peremfeltételt (pl. a nappali-éjszakai műszakok azonos aránya minden dolgozóra vonatkoztatva) is figyelembe kell venni, amely igen komplex modellalkotást és megoldási módszert igényel. A szakdolgozat/diplomamunka keretében a fenti kérdéskörrel kapcsolatos feladatok megoldására szolgáló közelítő eljárások hatékony számítógépes implementációját kell megvalósítani.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programozó matematikus, programtervező matematikus, közgazdasági programozó matematikus vagy informatika tanár szakos hallgató részére lett kiírva.


.:: Vissza