Contacts

DIPLOMAMUNKA VAGY SZAKDOLGOZAT

A dolgozat címe: Adat- és képtömörítési algoritmusok vizsgálata

Megoldandó feladat:

Az adattömörítési algoritmusok fontos gyakorlati alkalmazással bírnak az informatikában és a kapcsolódó területeken, például a multimédiás alkalmazásokban is. Meg kell különböztetnünk a veszteség nélküli módszereket, amelyeket főleg adatok, szövegek tömörítésére használjuk, valamint a veszteséges módszereket, amelyeknek a képek, hangok esetén van jelentősége. A dolgozatnak át kell tekinteni a különböző tömörítési módszereket, különös tekintettel a kép és videotömörítési módszerekre. A munkához kapcsolódik egy gyakorlati alkalmazás is, amelynek a célja nagyfelbontású videoállományok kellően hatékony tömörítése. A dolgozatban ehhez tartozó algoritmusok implementációját, és empirikus módon történő elemzését kell elvégezni.

A megoldáshoz rendelkezésre álló eszközök:

A feladat megoldásához angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.

Elérendő cél:

A szükséges módszerek elméleti hátterének elsajátítása, hatékony számítógépes implementációja és az algoritmusok hatékonyságának empírikus vizsgálata.

A téma programtervező matematikus, mérnök informatikus BSc,valamint programtervező informatikus BSc és MSc hallgatók számára lett kiírva.


.:: Vissza